top of page
fff_edited (1).jpg
About: Section Title
About: Team Members

O nas

Twórzmy kulturę

 

Powołaliśmy do życia Liceum PRACOWNIA, aby współtworzyć kulturę i humanistykę. Uwielbiamy to i kochamy tworzyć ekspresje - wyrażać samych siebie w materiach, które są dla nas bliskie. Uczymy się analizować, interpretować, rozkładać na drobne elementy, ponownie składać, by tworzyć kolejne całości. Odważnie wchodzimy w świat ekspresji artystycznej z różnych punktów widzenia i oferujemy odpowiedzialne i zgodne z Twoimi potrzebami tworzenie świata humanistyki. 

 

Jesteśmy na wskroś humanistyczni!

Plan dnia

Plan dnia składa się z trzech obszarów tematycznych. Pierwszym jest humanistyka - realizujemy zajęcia rozwijające wiedzę oraz przygotowujące docelowo do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Nie zaniedbujemy tutaj matematyki. Rozumiemy, że jest częścią świata, wyposaża nas w logikę i kształtuje, wraz z innymi dziedzinami, abstrakcyjność myślenia. Drugi obszar - zajęcia filmowe i artystyczne. W tym obszarze pojawiają się zajęcia poświęcone realnej produkcji filmu, warsztaty filmowe, fotografia, historia kina, język filmu, aktorstwo, kostiumy, scenografia, rysunek, malarstwo. Propozycji aktywności jest więcej - wiele z możliwości dopasujemy do Waszych zainteresowań. Jedną z form zajęć będą plenery filmowe. Trzeci obszar do nauki przyrodnicze - skupiamy się na najważniejszych procesach przyrodniczych, praktyczności wiedzy i budowania umiejętności rozumienia świata fizycznego, chemicznego i biologicznego.

About: Headliner
About: Headliner

Tydzień

Plan tygodnia składa się z następujących  działań:

Moduł przedmiotów bazowych 

Tu realizujemy zajęcia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i drugiego języka obcego. Celem jest wypracowanie bazy kapitału wiedzowego i umiejętnościowego, rozwój w obszarach tematycznych tych przedmiotów i przygotowanie do procesów utrwalania materiału edukacyjnego w klasie maturalnej.

Moduł przygotowania do egzaminu maturalnego

Cotygodniowy blok zajęć sumujących i utrwalających wiedzę oraz umiejętności “maturalnych” z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym.

Moduł pracy samodzielnej 

Jest to czas przeznaczony do realizacji celów edukacyjnych oraz przygotowania do zaliczeń materiału z przedmiotów obowiązkowych dla danej klasy. W czasie konsultacji nasi uczniowie wraz z nauczycielem określają zakres oraz rytm/harmonogram prac, którą następnie uczniowie sami realizują.

Moduły rozszerzające - wybrane przez uczniów, według opisu poniżej.

MODUŁY
ZAJĘĆ

W trakcie nauki w liceum, możesz wziąć udział w następujących blokach zajęć:

Moduł aktorski 

Tu odbywamy fascynującą podróż w głąb swojej wyobraźni. Poznajemy swoje emocje, ciało, stany afektywne, drobne nastroje i wahania między nastrojami. Nauczymy się zapamiętywać ulotne chwile i adekwatnie posługiwać się mową niewerbalną. Ćwiczenia z dykcji i emisji głosu pozwalają budować nastrój, charakter i napięcie wypowiadanych słów. 

 

Moduł science

Integrujemy przedmiotu z obszaru nauk empirycznych i przyrodniczych. Możemy dzięki temu pełniej przypatrzeć się tematowi, zrozumieć procesy i zjawiska z różnych odmiennych punktów widzenia. Tam, gdzie możemy uruchamiamy tryb eksperymentu jako narzędzia do zbudowania obszaru wiedzy. 

Moduł kulturoznawczy

Rozpoznajemy rzeczywistość, w której żyjemy i uczymy się rozumieć różnorodność oraz skomplikowanie świata kultur. Czasem, jak archeologowie, rozszyfrowujemy znaczenie symboli, czasem, jak astronauci, eksplorujemy nieznany świat tego, czego nie możemy zrozumieć naszymi kategoriami myślowymi.

 

Moduł wystąpień publicznych 

Pracujemy nad umiejętnościami narratora i mówcy. Poznajemy techniki przedstawiania zagadnień, utrzymania koncentracji publiczności, zarządzania własnym stresem i sytuacjami kryzysowymi, które mogą zaistnieć w czasie wystąpień publicznych. Poznajemy formaty prezentacji i pokonujemy kolejne etapy w |budowaniu narracji wizualnych. 

 

Moduł scenograficzno-kostiumowy

Zaprojektowanie wymaga wcześniejszego rozpoznania wielu przestrzeni, a następnie integrację zdobytych doświadczeń w jednym projekcie. Tu skupiamy się m.in. na koncepcie, materiałach, barwach, fakturach, optymalizacji kosztów, budowaniu makiety, aranżowaniu, pracach wykonawczych, dokumentacji prac projektowo-realizatorskich.

 

Moduł historyczno-filozoficzny

Połączenie rozumienia procesów historycznych z optykami widzenia i horyzontami myślowymi czasów, w których wydarzyły się owe procesy pozwala zastanawiać się, czemu doszło i czy musiało dojść do różnych zjawisk historycznych, czy zmiana przesłanek myślowych doprowadziłaby do innej organizacji historii. Częścią zajęć jest również poznanie estetyk i kanonów piękna w przestrzeni historycznej.

 

Moduł fotograficzno-wizualny

Poznajemy, co to znaczy zatrzymać chwilę w kadrze i co zdjęcie może powiedzieć o fotografującym. Myślenie wizualne ma swój porządek, organizację, prowadzenie po planach, punktach i perspektywach. Dążymy do rozumienia kompozycji, barw i światła.

Jeśli zbierze się grupa licealna zainteresowana innym obszarem - wspólnie poszukamy drogi do realizacji takich zajęć.

Sylwetka absolwenta

Rozpoznanie i zbudowanie umiejętności w zakresie kompetencji artystycznych i humanistycznych. Prosimy miej na uwadze, że nie jesteśmy szkołą artystyczną. Wspólnie rozpoznany Twoje umiejętności i jeżeli powiesz nam, że Twoją drogą życiową jest tworzenie sztuki, będziemy Cię wspierać w tym wyborze życiowym. Pamiętaj, że to jedna z dróg. Pogłębimy Twoje zainteresowania świata humanistyki, sztuki i twórczości.

  

Nabycie umiejętności analizy i interpretacji. Będziemy dążyć, abyście zobaczyli, jak funkcjonuje kultura i świat społeczny, który tę kulturę tworzy. Będziemy poznawać procesy społeczne, które determinują rzeczywistość, w której jesteśmy. 

 

Poznanie zasad odpowiedzialnej komunikacji. Umiejętności sprawnego argumentowania, asertywnego wyrażania swoich opinii i poglądów wraz z uzasadnieniem w atmosferze współpracy światopoglądowej są jednym z kluczowych sprawności niezbędnym na rynku zawodowym i z pewnością znajdą swoje zastosowanie na wybranej przez Ciebie w przyszłości drodze zawodowej. 

 

Praca nad rozwojem i procesem uczenia się. Zbudowanie postawy szukania, analizowania, obserwowania i wyciągania wniosków w oparciu o wiarygodne źródła i przesłanki myślenia.

I’m an image title
I’m an image title
I’m an image title
I’m an image title
I’m an image title
I’m an image title
I’m an image title
I’m an image title

Matura

Klasa maturalna

Rozumiemy, że egzamin maturalny w dużym stopniu definiuje wybór dalszej ścieżki edukacyjnej, w dalszej perspektywie wpływa na kształt życia zawodowego. Przygotowanie do egzaminu maturalnego są istotnym elementem aktywności w Liceum PRACOWNIA.
W klasie maturalnej utrwalamy nabyte wcześniej zasoby wiedzy i umiejętności.    


Przedmioty, do których przygotujemy Cię na poziomie rozszerzonym

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, filozofia, historia sztuki.

Tak sprofilowane rozszerzenia pozwalają na wybór szerokiej oferty kierunków prowadzonych przez uczelnie wyższe. 

Chętnie wesprzemy / skonsultujemy przygotowanie w zakresie innych rozszerzeń.

 

Jakimi metodami będziemy pracować?

- zajęcia projektowe

- warsztaty naukowe 

- pracownie artystyczne

- klub dyskusyjny

- debaty

- konferencja naukowa

- klasyczna lekcja szkolna… też

- wykłady 

Tryb nauczania

Z dniem 1 września 2020 rozpoczęliśmy działalność jako szkoła niepubliczna

z uprawnieniami szkoły publicznej. Tym samym świadectwa ukończenia szkoły uznawane są za równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.                             

About: Photo Gallery

Sylwetka

asbolwenta

Rozpoznanie i zbudowanie umiejętności w zakresie kompetencji artystycznych

i humanistycznych. Prosimy miej na uwadze, że nie jesteśmy szkołą artystyczną. Wspólnie rozpoznany Twoje umiejętności i jeżeli powiesz nam, że Twoją drogą życiową jest tworzenie sztuki, będziemy Cię wspierać w tym wyborze życiowym. Pamiętaj, że to jedna z dróg. Pogłębimy Twoje zainteresowania świata humanistyki, sztuki i twórczości.

  

Nabycie umiejętności analizy i interpretacji. Będziemy dążyć, abyście zobaczyli jak funkcjonuje kultura i świat społeczny, który tę kulturę tworzy. Będziemy poznawać procesy społeczne, które determinują rzeczywistość, w której jesteśmy. 

 

Poznanie zasad odpowiedzialnej komunikacji. Umiejętności sprawnego argumentowania, asertywnego wyrażania swoich opinii i poglądów wraz z uzasadnieniem w atmosferze współpracy światopoglądowej są jednym z kluczowych sprawności niezbędnym na rynku zawodowym i z pewnością znajdą swoje zastosowanie na wybranej przez Ciebie w przyszłości drodze zawodowej. 

 

Praca nad rozwojem i procesem uczenia się. Zbudowanie postawy szukania, analizowania, obserwowania i wyciągania wniosków w oparciu o wiarygodne źródła i przesłanki myślenia.

Rekrutacja

Opłaty

REKRUTACJA w 3 krokach

Spotkanie rekrutacyjne ma charakter rozmowy kandydata z rodzicem/rodzicami oraz przedstawicielem Liceum. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo, w tym roku odbywamy spotkania rekrutacyjne w formie zdalnej.

 

Krok 1

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego. Dane, o które prosimy, zbieramy wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Gdy otrzymamy od Ciebie formularz, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu ustalenia terminu rozmowy.

 

Krok 2

Spotkanie rekrutacyjne ma charakter wspólnego poznania się. My zapytamy Ciebie o zainteresowania, cele, plany, motywację wyboru naszej szkoły. Możesz podzielić się z nami swoimi pasjami, zaprezentować prace, opowiedzieć o tym, co jest dla Ciebie ważne.
Ty - możesz zapytać nas o sprawy szkolne, udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania. 
Spotkanie trwa ok 30-45 minut. Przed spotkaniem prosimy o przesłanie zdjęcia/skanu świadectwa ukończenia klasy za poprzedni rok szkolny. 

 

Krok 3

Pozytywny wynik rozmowy oraz Twoja finalna chęć przystąpienia do naszego Liceum kończą się podpisaniem umowy o usługi edukacyjne.

 

CZESNE

Czesne wynosi 1000 zł i jest płatne przez 12 miesięcy przez cały okres trwania nauki, również w klasie maturalnej.  W przypadku płatności za rok z góry - 10% mniej.

bottom of page