BeFunky-photo2.jpg
 

Przedmioty z podstawy programowej

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, dla których kluczową rolą w dydaktyce odgrywa ciekawość, wieloaspektowość, chęć debaty i rozmowy.

Zatrudniani przez nas nauczyciele posiadają wykształcenie zgodne z wymogami dla szkół średnich.